Ohjeellinen vastuunjakotaulukko

vastuunjako.jpg

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa säädetään kunnossapitovastuun jakautumisest taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Tämä Suomen Kiinteistöliitto ry:n tuottama vastuunjakotaulukko kertoo, miten huoneiston eri osien ja laitteiden kunnossapito vastuu tarkemmin jakautuu. Vastuunjakotaulukko on tarkoitettu kaikille taloyhtiön osakkaille ja asukkaille, hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja muille vastuuhenkilöille.

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko asettaa kunnossapitovastuille selvät rajat ja ehkäisee turhaa kiistelyä taloyhtiössä. Taulukon todistusvoima paranee entisestään, jos se hyväksytään yhtiökokouksessa. Johdonmukaisesti noudatettuna Taloyhtiön vastuunjakotaulukko edistää myös osakkaiden yhdenvertaisuutta.

Taloyhtion vastuunjakotaulukon ovat yhteistyössä laatineet Suomen Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan lakimiehet ja insinöörit.

Eri taloyhtiöissä on saatettu tehdä tästä poikkeavia päätöksiä vastuunjaosta. Tällöin määräykset löytyvät kyseisen taloyhtiön omasta yhtiöjärjestyksestä.

Useat taloyhtiöt ovat hankkineet vastuunjakotaulukot säilytettäviksi asunnoissa.