Rakennuttaminen ja valvonta

Hyvin suunnitellun rakennushankkeen toteutus edellyttää ammattitaitoista projektinjohtoa. Asiantunteva valvonta on rakentamisen riskien hallintaa. Kokenut valvoja tietää, milloin ja miten asioihin pitää puuttua. Hyvä valvoja valvoo aina tilaajan etua urakkasopimuksen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsijan virheisiin ja laiminlyönteihin puututaan oikeaan aikaan, jolloin työn laatu paranee, eikä vakavia, tilaajalle vuosien päästä isoja kuluja aiheuttavia virheitä pääse syntymään.