Korjaussuunnittelu

Etuisännöinnin asiantuntijat laativat korjaussuunnitelman esimerkiksi kuntoarvion tai
–tutkimuksen sekä kiinteistökäynnin, haastattelujen ja erilaisten suunnitelma-asiakirjojen perusteella. Huolellinen suunnittelu mahdollistaa hankkeiden toteutustyön kilpailuttamisen ja vertailukelpoisten tarjousten saamisen.

Isompien hankkeiden kohdalla tukeudumme laajaan yhteistyökumppaneiden verkostoomme, joka kattaa kaikkien rakentamisen osa-alueiden palvelut, kuten arkkitehti-, rakenne-, LVISA-suunnittelun.